Kort præsentation af Lydfortællinger med børn
Forskerne forklarer Lydfortællinger med børn

Målgruppe
Børn 4-6 år.
En gruppe på 5-8 børn er optimal.

Beskrivelse

Sammen med en lille flok børnehavebørn og børnebogsforfatter, Annie Bahnson, har vi produceret en lille håndfuld lydfortællinger, hvor børnenes fantasi og stemme er det bærende element. Historierne er skabt ud fra forskellige rammefortællinger og artefakter, som hjælper børnenes fantasi på vej.

Du kan høre eksempler på færdige lydhistorier, og hente en udførlig vejledning for hver rammefortælling nederst på siden.

De lydfortællinger, vi har produceret, blev hver til over to workshops á 3 timer med cirka en uges mellemrum. På første workshop digtede børnene historien ud fra en ramme, som Annie havde bestemt på forhånd, og imellem de to workshops blev historien skrevet og derefter indtalt.

Anden workshop blev indledt med, at børnene lyttede til historien, og herefter arbejdede de med at generere lyde til fortællingen. Det kunne være korte replikker og lydeffekter, som lyden af en monstertruck eller fodtrin, som børnene efterlignede eller skabte med forskellige redskaber. Lydene blev optaget og efterfølgende klippet ind i den indtalte fortælling.

Den første færdige lydfortælling ´Frugt på flugt´ iscenesatte vi i biblioteksrummet med en lytte- og legestation, hvor man kunne høre historien i headsets og klæde sig ud som frugt, lege frugtsælger eller tegne frugternes flugt. Børnenes produktion blev således formidlet til en større gruppe børn og brugt som katalysator for leg i biblioteket.

I projektet var det forfatter, Annie Bahnson, der forestod de to workshops og skrev historien ud fra børnenes input. Vi havde godt optageudstyr og en professionel oplæser til at indtale fortællingen, men vi har også gennemført et forløb, hvor to bibliotekarer har produceret en fin fortælling med brug af en mobiltelefon og et gratis lydprogram.

Hvis du har lyst til at digte lydfortællinger med børn, har vi lagt udførlige vejledninger nederst på siden til de fire rammefortællinger, vi har fået udviklet.

Praktiske overvejelser

Første workshop:
– Lukket lokale med måtter på gulvet
– Papirrulle og tegnegrej til fællestegning
– Diktafon eller mobiltelefon til optagelse
– Artefakter til igangsættelse af historien
(f.eks. frugt, blender, rulleøjne til frugthistorien).

Anden workshop:
– Lukket lokale med god akustik
– Optageudstyr (kan være en mobiltelefon)
– Artefakter til at lave lyde
– Den indtalte historie
– Program til redigering af lyd – f.eks. Ocenaudio, Reaper, Audacity, Hindenburg, Adobe Audition, GarageBand etc.


Hør historierne

Frugt på flugt – Skuden Skram
Da lillebror blev til et køleskab – Børnehuset Ovenpå
Frugt på juleflugt – Børnehuset Rydevænget

Hent vejledninger og jingler

Hvis du selv vil skabe lydfortællinger med børn til børn, finder du nedenfor individuelle vejledninger til de fire rammefortællinger, forfatter Annie Bahnson har hjulpet os med at udvikle.

Derudover kan du downloade to jingler, du kan bruge som intro og underlægning til jeres lydfortællinger. Jinglerne er komponeret af Marius Paschke.

%d bloggers like this: