Aarhus Kommunes Biblioteker står bag projektet, som løber i perioden 2019-2020. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen (Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre).

Baggrund

Den aktuelle børnekultur er domineret af skærme. Børn bliver konstant visuelt stimuleret gennem forskellige medier. Men hvad med højtlæsningstraditionen og evnen til at forestille sig fiktionsuniverser i stedet for at få dem serveret i en færdig visuel pakke?

Dette projekt nytænker sanselig litteraturformidling; et skærmfrit domæne, der giver børn lyst til at drømme sig ind i børnelitteraturen og spille en aktiv rolle i betydningsdannelsen af litteratur. Fokus er en ny kobling af den analoge højtlæsningstradition og den nye digitale børnekultur: De to er ikke nødvendigvis modstridende, men kan komplimentere hinanden i en læsestrategisk kontekst. Derfor inddrages forskere i multisensorisk og auditiv læsning (Se nedenfor).

Projektet introducerer en installation med lyd og lydbøger som alternativ til børns visuelle færden på skærme. Det skal ikke blot være en oplevelse på biblioteket, men skal også give børn lyst til at lytte og få flere forældre til at læse højt for deres børn. Det afdækkes: hvad er drivere og barrierer for at dette lykkes?

Målgruppen er 3-7-årige og deres familier. Der skal udvikles ny auditiv litteraturformidling, som kan motivere til læsning, og også en konkret auditiv installation i det fysiske bibliotek. Begge dele udvikles i en iterativ designproces med børn, forældre, følgeforskere og eksperter i lyd og auditiv læsning. Resultatet er et inspirationskatalog og et koncept for, hvordan man kan arbejde med auditiv litteraturformidling.

Mål og succeskriterier

  • 4 workshops med børn og forældre: hvad er drivere og barrierer for at få børn til at lytte? Og bruge det til at skabe mere læsning?
  • 4 prototyper på auditiv formidling
  • Auditiv installation i det fysiske bibliotek med auditiv litteraturformidling. Installationen skabes på baggrund af erfaringer fra workshops, brugerundersøgelser og aktuel forskning
  • Temadag for biblioteker
  • Online formidling
  • Inspirationskatalog

Målgruppe og behov

Projektets målgruppe er børn fra 3 til 7 år og forældre.

Projektet er relevant da der i DK næsten ikke produceres auditivt indhold til børn. De sanseindtryk, som børn typisk præsenteres for, er forankret i visuelle udtryk. Flere undersøgelser viser potentiale i at gøre det muligt for børn at lukke øjnene, åbne ørerne og aktivere fantasien. Podcasts og lydbøger har i de senere år opnået stor popularitet blandt voksne, og internationalt er en lignende bølge undervejs indenfor børnekultur.

Personerne bag projektet

Projektgruppe:

Styregruppe:

Partnere og andre aktører

%d bloggers like this: