Kort præsentation af Dans en historie

Målgruppe
6 år og opefter.

Beskrivelse

Sammen med professionel danser, Martin Schultz Kristensen, har en gruppe børn kreeret en dansefortælling, der bygger på eventyret De tre bukkebruse. 

Forløbet består af to workshops, hvor 12 børn har deltaget. På første workshop blev eventyret om de tre bukkebruse læst højt, og efterfølgende blev det delt op i bidder, hvor børnene fandt på bevægelser, der kunne illustrere handlingen og karaktererne i historien. Bevægelserne viser de tre bukkebruse, broen, de tramper på – og selvfølgelig trolden. 

Imellem de to workshops arbejdede Martin med børnenes bevægelser og satte dem sammen til en dans, der illustrerede eventyrets forløb. Herefter blev en lyddesigner bedt om at sætte musik til den samlede fortælling, så lyd og bevægelser passede sammen. 

På anden workshop blev børnene præsenteret for den færdige dans. Derefter gennemgik Martin hver enkelt bevægelse med børnene, og dansen blev sat sammen og øvet trin for trin. 

På videoerne herunder gennemgår Martin dansen, og I kan se børnene danse den færdige dans. 

Dansen kan bruges med den koreografi og musik, der vises i videoen, men I kan også lave jeres egen dans!

Vi har haft en professionel danser og en lyddesigner til at arbejde med det færdige udtryk, ligesom de deltagende børn er rekrutteret fra en danseskole. Idéen kan dog sagtens skaleres og bruges, selvom man ikke har de samme ressourcer. 

Vælg en fortælling, der er velkendt og kort og har karakterer, der kan illustreres med kroppen. Eventyr, der handler om dyr er særligt velegnede at efterligne med bevægelser. På første workshop fortæller I børnene historien og beder dem om at finde på en bevægelse, der ligner de enkelte karakterer. Et eksempel kunne være De tre grise og ulven. Her ville børnene skulle vise, hvordan en gris ser ud, en pustende ulv og et hus. Derefter tager i en bid af fortællingen ad gangen. Børnene finder på bevægelser, der viser, hvordan den første gris bygger sit hus og ulven kommer og puster det omkuld. Fortsæt med de andre scener fra eventyret. Optag hele seancen (det kan godt gøres med en mobiltelefon), og efterfølgende sætter I bevægelserne sammen til en lille dans. Hvis det er muligt at finde musik, der passer til historien, kan I gøre det, ellers kan dansen fungere uden musik, måske med sætninger fra handlingen, der siges rytmisk, imens man danser. 

Praktiske overvejelser
Hvis børnene inviteres til at danse den færdige dans til De tre bukkebruse, skal I sørge for et lokale, hvor der er mulighed for at vise dansen på en skærm, samt plads til at børnene kan bevæge sig.

En gruppe på 10-15 børn er optimalt.

Hvis I gerne vil kreere jeres egen dans, skal I indtænke følgende:

Første workshop:
– Et stort lokale, der er velegnet til bevægelse
– Hav historiefortællingen forberedt og fortæl børnene, hvad der skal ske
– En mobiltelefon eller et videokamera til at optage børnenes bevægelser.

Anden workshop:
– Et stort lokale med plads til bevægelse
– Evt. musikafspiller
– Evt. mobiltelefon eller videokamera til at optage børnenes færdige dans. 

Danser Martin Schultz Kristensen gennemgår dansens trin.
Børn og danser opfører den færdige dans.

Afspil musikken

Afspil lydsiden til” Dans en historie – De Tre Bukkebruse”.

%d bloggers like this: